Health Resource

CHW Skills

Thermometer Basics - Nepali

Taking a Pulse - Nepali

Hand Washing - Nepali

Fever Care - Nepali

Cleaning a Wound - Nepali

Tuberculosis (T.B) Care - Nepali

Jaundice Care - Nepali

Vomitting Care - Nepali